ระบบเก็บข้อมูลเพื่อการรายงานเขตพื้นที่การศึกษา TEPE Online
โรงเรียนนารีนุกูล จังหวัดอุบลราชธานี

 

กรุณาเข้าระบบ (Login)
รหัสผู้ใช้
รหัสผ่าน (เลขประจำตัวประชาชน)


ติดขัดในการเข้าระบบกรุณา ติดต่อ
ครูทองคำ มากมี โทร 088-0399991

รายชื่อผู้ที่กรอกข้อมูลแล้ว

รายชื่อผู้ที่ยังไม่กรอกข้อมูล

โรงเรียนนารีนุกูล เลขที่ 102 ถนนแจ้งสนิท ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
โทร.0-4524-4575 , 0-4524-5800 , 0-4525-4484 โทรสาร 0-4524-5801 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29

ขอความอนุเคราะห์ ตอบภายใน 14 กรกฎาคม 2560 เวลา 12.00 น.

เพื่อทีมงานจะได้นำข้อมูลรายงานเขตต่อไป ขอบคุณครับ