แบบสำรวจข้อมูลครูโรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

 กลับหน้าหลัก 

id รหัส เขตพื้นที่การศึกษา สถานะ
1 Area1 สพป.กาญจนบุรี เขต 1
2 Area2 สพป.กาญจนบุรี เขต 2
3 Area3 สพป.กาญจนบุรี เขต 3
4 Area4 สพป.กาญจนบุรี เขต 4
5 Area5 สพป.ชัยนาท
6 Area6 สพป.นครปฐม เขต 1
7 Area7 สพป.นครปฐม เขต 2
8 Area8 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
9 Area9 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
10 Area10 สพป.เพชรบุรี เขต 1
11 Area11 สพป.เพชรบุรี เขต 2
12 Area12 สพป.ราชบุรี เขต 1
13 Area13 สพป.ราชบุรี เขต 2
14 Area14 สพป.ลพบุรี เขต 1
15 Area15 สพป.ลพบุรี เขต 2
16 Area16 สพป.สิงห์บุรี
17 Area17 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
18 Area18 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
19 Area19 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
20 Area20 สพป.อ่างทอง
21 Area21 สพม. เขต 1 กทม.
22 Area22 สพม. เขต 2 กทม.
23 Area23 สพม. เขต 3 นนทบุรี
24 Area24 สพม. เขต 4 ปทุมธานี
25 Area25 สพม. เขต 5 สิงห์บุรี
26 Area26 สพม. เขต 6 ฉะเชิงเทรา
27 Area27 สพม. เขต 7 ปราจีนบุรี
28 Area28 สพม. เขต 8 ราชบุรี
29 Area29 สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี
30 Area30 สพม. เขต 10 เพชรบุรี
31 Area31 สพม. เขต 17 จันทบุรี
32 Area32 สพม. เขต 18 ชลบุรี
33 Area33 สพป.กำแพงเพชร เขต 1
34 Area34 สพป.กำแพงเพชร เขต 2
35 Area35 สพป.ตาก เขต 1
36 Area36 สพป.ตาก เขต 2
37 Area37 สพป.นครสวรรค์ เขต 1
38 Area38 สพป.นครสวรรค์ เขต 2
39 Area39 สพป.นครสวรรค์ เขต 3
40 Area40 สพป.พิจิตร เขต 1
41 Area41 สพป.พิจิตร เขต 2
42 Area42 สพป.พิษณุโลก เขต 1
43 Area43 สพป.พิษณุโลก เขต 2
44 Area44 สพป.พิษณุโลก เขต 3
45 Area45 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
46 Area46 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
47 Area47 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
48 Area48 สพป.สุโขทัย เขต 1
49 Area49 สพป.สุโขทัย เขต 2
50 Area50 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
51 Area51 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2
52 Area52 สพป.อุทัยธานี เขต 1
53 Area53 สพป.อุทัยธานี เขต 2
54 Area54 สพม. เขต 38 สุโขทัย
55 Area55 สพม. เขต 39 พิษณุโลก
56 Area56 สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์
57 Area57 สพม. เขต 41 กำแพงเพชร
58 Area58 สพม. เขต 42 นครสวรรค์
59 Area59 สพป.กระบี่
60 Area60 สพป.ชุมพร เขต 1
61 Area61 สพป.ชุมพร เขต 2
62 Area62 สพป.ตรัง เขต 1
63 Area63 สพป.ตรัง เขต 2
64 Area64 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
65 Area65 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
66 Area66 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
67 Area67 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
68 Area68 สพป.พังงา
69 Area69 สพป.พัทลุง เขต 1
70 Area70 สพป.พัทลุง เขต 2
71 Area71 สพป.ภูเก็ต
72 Area72 สพป.ระนอง
73 Area73 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
74 Area74 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
75 Area75 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
76 Area76 สพม. เขต 11 สุราษฎร์ธานี
77 Area77 สพม. เขต 12 นครศรีธรรมราช
78 Area78 สพม. เขต 13 ตรัง
79 Area79 สพม. เขต 14 พังงา
80 Area80 สพป.กรุงเทพมหานคร
81 Area81 สพป.จันทบุรี เขต 1
82 Area82 สพป.จันทบุรี เขต 2
83 Area83 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
84 Area84 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
85 Area85 สพป.ชลบุรี เขต 1
86 Area86 สพป.ชลบุรี เขต 2
87 Area87 สพป.ชลบุรี เขต 3
88 Area88 สพป.ตราด
89 Area89 สพป.นครนายก
90 Area90 สพป.นนทบุรี เขต 1
91 Area91 สพป.นนทบุรี เขต 2
92 Area92 สพป.ปทุมธานี เขต 1
93 Area93 สพป.ปทุมธานี เขต 2
94 Area94 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
95 Area95 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
96 Area96 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
97 Area97 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
98 Area98 สพป.ระยอง เขต 1
99 Area99 สพป.ระยอง เขต 2
100 Area100 สพป.สมุทรปราการ เขต 1
101 Area101 สพป.สมุทรปราการ เขต 2
102 Area102 สพป.สมุทรสงคราม
103 Area103 สพป.สมุทรสาคร
104 Area104 สพป.สระแก้ว เขต 1
105 Area105 สพป.สระแก้ว เขต 2
106 Area106 สพป.สระบุรี เขต 1
107 Area107 สพป.สระบุรี เขต 2
108 Area108 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
109 Area109 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
110 Area110 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
111 Area111 สพป.ขอนแก่น เขต 1
112 Area112 สพป.ขอนแก่น เขต 2
113 Area113 สพป.ขอนแก่น เขต 3
114 Area114 สพป.ขอนแก่น เขต 4
115 Area115 สพป.ขอนแก่น เขต 5
116 Area116 สพป.นครพนม เขต 1
117 Area117 สพป.นครพนม เขต 2
118 Area118 สพป.บึงกาฬ
119 Area119 สพป.เลย เขต 1
120 Area120 สพป.เลย เขต 2
121 Area121 สพป.เลย เขต 3
122 Area122 สพม. เขต 19 เลย
123 Area123 สพม. เขต 22 นครพนม
124 Area124 สพม. เขต 24 กาฬสินธุ์
125 Area125 สพม. เขต 25 ขอนแก่น
126 Area126 สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด
127 Area127 สพม. เขต 30 ชัยภูมิ
128 Area128 สพม. เขต 31 นครราชสีมา
129 Area129 สพม. เขต 32 บุรีรัมย์
130 Area130 สพป.มหาสารคาม เขต 1
131 Area131 สพป.มหาสารคาม เขต 2
132 Area132 สพป.มหาสารคาม เขต 3
133 Area133 สพป.มุกดาหาร
134 Area134 สพป.สกลนคร เขต 1
135 Area135 สพป.สกลนคร เขต 2
136 Area136 สพป.สกลนคร เขต 3
137 Area137 สพป.หนองคาย เขต 1
138 Area138 สพป.หนองคาย เขต 2
139 Area139 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
140 Area140 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
141 Area141 สพป.อุดรธานี เขต 1
142 Area142 สพป.อุดรธานี เขต 2
143 Area143 สพป.อุดรธานี เขต 3
144 Area144 สพป.อุดรธานี เขต 4
145 Area145 สพม. เขต 20 อุดรธานี
146 Area146 สพม. เขต 21 หนองคาย
147 Area147 สพม. เขต 23 สกลนคร
148 Area148 สพม. เขต 26 มหาสารคาม
149 Area149 สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ
150 Area150 สพม. เขต 29 อุบลราชธานี
151 Area151 สพม. เขต 33 สุรินทร์
152 Area152 สพป.เชียงราย เขต 1
153 Area153 สพป.เชียงราย เขต 2
154 Area154 สพป.เชียงราย เขต 3
155 Area155 สพป.เชียงราย เขต 4
156 Area156 สพป.เชียงใหม่ เขต 1
157 Area157 สพป.เชียงใหม่ เขต 2
158 Area158 สพป.เชียงใหม่ เขต 3
159 Area159 สพป.เชียงใหม่ เขต 4
160 Area160 สพป.เชียงใหม่ เขต 5
161 Area161 สพป.เชียงใหม่ เขต 6
162 Area162 สพป.น่าน เขต 1
163 Area163 สพป.น่าน เขต 2
164 Area164 สพป.พะเยา เขต 1
165 Area165 สพป.พะเยา เขต 2
166 Area166 สพป.แพร่ เขต 1
167 Area167 สพป.แพร่ เขต 2
168 Area168 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
169 Area169 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
170 Area170 สพป.ลำปาง เขต 1
171 Area171 สพป.ลำปาง เขต 2
172 Area172 สพป.ลำปาง เขต 3
173 Area173 สพป.ลำพูน เขต 1
174 Area174 สพป.ลำพูน เขต 2
175 Area175 สพม. เขต 34 เชียงใหม่
176 Area176 สพม. เขต 35 ลำปาง
177 Area177 สพม. เขต 36 เชียงราย
178 Area178 สพม. เขต 37 แพร่
179 Area179 สพป.นราธิวาส เขต 1
180 Area180 สพป.นราธิวาส เขต 2
181 Area181 สพป.นราธิวาส เขต 3
182 Area182 สพป.ปัตตานี เขต 1
183 Area183 สพป.ปัตตานี เขต 2
184 Area184 สพป.ปัตตานี เขต 3
185 Area185 สพป.ยะลา เขต 1
186 Area186 สพป.ยะลา เขต 2
187 Area187 สพป.ยะลา เขต 3
188 Area188 สพป.สงขลา เขต 1
189 Area189 สพป.สงขลา เขต 2
190 Area190 สพป.สงขลา เขต 3
191 Area191 สพป.สตูล
192 Area192 สพม. เขต 15 นราธิวาส
193 Area193 สพม. เขต 16 สงขลา
194 Area194 สพป.ยโสธร เขต 1
195 Area195 สพป.ยโสธร เขต 2
196 Area196 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
197 Area197 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
198 Area198 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
199 Area199 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
200 Area200 สพป.สุรินทร์ เขต 1
201 Area201 สพป.สุรินทร์ เขต 2
202 Area202 สพป.สุรินทร์ เขต 3
203 Area203 สพป.อำนาจเจริญ
204 Area204 สพป.อุบลราชธานี เขต 1
205 Area205 สพป.อุบลราชธานี เขต 2
206 Area206 สพป.อุบลราชธานี เขต 3
207 Area207 สพป.อุบลราชธานี เขต 4
208 Area208 สพป.อุบลราชธานี เขต 5
209 Area209 สพป.ชัยภูมิ เขต 1
210 Area210 สพป.ชัยภูมิ เขต 2
211 Area211 สพป.ชัยภูมิ เขต 3
212 Area212 สพป.นครราชสีมา เขต 1
213 Area213 สพป.นครราชสีมา เขต 2
214 Area214 สพป.นครราชสีมา เขต 3
215 Area215 สพป.นครราชสีมา เขต 4
216 Area216 สพป.นครราชสีมา เขต 5
217 Area217 สพป.นครราชสีมา เขต 6
218 Area218 สพป.นครราชสีมา เขต 7
219 Area219 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
220 Area220 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
221 Area221 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
222 Area222 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
223 Area223 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
224 Area224 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
225 Area225 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3

 

 กลับหน้าหลัก 

 

โครงการ 1 ตําบล 1 โรงเรียนคุณภาพ สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
อาคารสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 5 ชั้น 10
ถนนราชดำเนินนอก แขวงวังจันทร์เกษม เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 inno.obec.go.th