โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

จำนวนโรงเรียนทั้งหมด 7,983 โรงเรียน

ดำเนินการแล้ว 7,946 โรงเรียน

คงเหลือ 37 โรงเรียน

กลับหน้าหลัก

ที่ รหัส เขตพื้นที่การศึกษา จำนวนโรงเรียนทั้งหมด จำนวนโรงเรียนที่ประเมินแล้ว คงเหลือ
1 Area1 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 36 36 0
2 Area2 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 29 29 0
3 Area3 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 17 17 0
4 Area4 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 16 16 0
5 Area5 สพป.ชัยนาท 48 48 0
6 Area6 สพป.นครปฐม เขต 1 47 47 0
7 Area7 สพป.นครปฐม เขต 2 54 54 0
8 Area8 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 24 24 0
9 Area9 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 21 21 0
10 Area10 สพป.เพชรบุรี เขต 1 32 32 0
11 Area11 สพป.เพชรบุรี เขต 2 39 39 0
12 Area12 สพป.ราชบุรี เขต 1 47 47 0
13 Area13 สพป.ราชบุรี เขต 2 51 51 0
14 Area14 สพป.ลพบุรี เขต 1 57 57 0
15 Area15 สพป.ลพบุรี เขต 2 54 54 0
16 Area16 สพป.สิงห์บุรี 37 37 0
17 Area17 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 42 42 0
18 Area18 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 32 32 0
19 Area19 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 32 32 0
20 Area20 สพป.อ่างทอง 61 61 0
21 Area21 สพม. เขต 1  กทม. 22 22 0
22 Area22 สพม. เขต 2 กทม. 25 25 0
23 Area23 สพม. เขต 3 นนทบุรี 22 22 0
24 Area24 สพม. เขต 4 ปทุมธานี 25 25 0
25 Area25 สพม. เขต 5 สิงห์บุรี 42 42 0
26 Area26 สพม. เขต 6 ฉะเชิงเทรา 30 30 0
27 Area27 สพม. เขต 7 ปราจีนบุรี 19 19 0
28 Area28 สพม. เขต 8 ราชบุรี 26 4 22
29 Area29 สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี 20 20 0
30 Area30 สพม. เขต 10 เพชรบุรี 29 29 0
31 Area31 สพม. เขต 17 จันทบุรี 26 26 0
32 Area32 สพม. เขต 18 ชลบุรี 32 32 0
33 Area33 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 43 43 0
34 Area34 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 35 35 0
35 Area35 สพป.ตาก เขต 1 26 26 0
36 Area36 สพป.ตาก เขต 2 33 33 0
37 Area37 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 48 48 0
38 Area38 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 32 32 0
39 Area39 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 41 41 0
40 Area40 สพป.พิจิตร เขต 1 39 39 0
41 Area41 สพป.พิจิตร เขต 2 42 42 0
42 Area42 สพป.พิษณุโลก เขต 1 30 30 0
43 Area43 สพป.พิษณุโลก เขต 2 27 27 0
44 Area44 สพป.พิษณุโลก เขต 3 33 33 0
45 Area45 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 31 31 0
46 Area46 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 38 38 0
47 Area47 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 42 42 0
48 Area48 สพป.สุโขทัย เขต 1 38 38 0
49 Area49 สพป.สุโขทัย เขต 2 41 41 0
50 Area50 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 43 43 0
51 Area51 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 22 22 0
52 Area52 สพป.อุทัยธานี เขต 1 22 22 0
53 Area53 สพป.อุทัยธานี เขต 2 31 31 0
54 Area54 สพม. เขต 38 สุโขทัย 35 35 0
55 Area55 สพม. เขต 39 พิษณุโลก 28 28 0
56 Area56 สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ 31 31 0
57 Area57 สพม. เขต 41 กำแพงเพชร 26 26 0
58 Area58 สพม. เขต 42 นครสวรรค์ 26 26 0
59 Area59 สพป.กระบี่ 52 52 0
60 Area60 สพป.ชุมพร เขต 1 34 34 0
61 Area61 สพป.ชุมพร เขต 2 34 34 0
62 Area62 สพป.ตรัง เขต 1 40 40 0
63 Area63 สพป.ตรัง เขต 2 42 42 0
64 Area64 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 27 27 0
65 Area65 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 46 46 0
66 Area66 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 53 53 0
67 Area67 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 30 30 0
68 Area68 สพป.พังงา 41 41 0
69 Area69 สพป.พัทลุง เขต 1 36 36 0
70 Area70 สพป.พัทลุง เขต 2 28 28 0
71 Area71 สพป.ภูเก็ต 15 15 0
72 Area72 สพป.ระนอง 25 25 0
73 Area73 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 35 35 0
74 Area74 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 55 55 0
75 Area75 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 35 35 0
76 Area76 สพม. เขต 11 สุราษฎร์ธานี 44 44 0
77 Area77 สพม. เขต 12 นครศรีธรรมราช 45 45 0
78 Area78 สพม. เขต 13 ตรัง 26 26 0
79 Area79 สพม. เขต 14 พังงา 15 15 0
80 Area80 สพป.กรุงเทพมหานคร 31 31 0
81 Area81 สพป.จันทบุรี เขต 1 29 29 0
82 Area82 สพป.จันทบุรี เขต 2 35 35 0
83 Area83 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 54 54 0
84 Area84 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 33 33 0
85 Area85 สพป.ชลบุรี เขต 1 30 30 0
86 Area86 สพป.ชลบุรี เขต 2 35 35 0
87 Area87 สพป.ชลบุรี เขต 3 19 19 0
88 Area88 สพป.ตราด 38 38 0
89 Area89 สพป.นครนายก 39 39 0
90 Area90 สพป.นนทบุรี เขต 1 15 15 0
91 Area91 สพป.นนทบุรี เขต 2 29 29 0
92 Area92 สพป.ปทุมธานี เขต 1 38 38 0
93 Area93 สพป.ปทุมธานี เขต 2 21 21 0
94 Area94 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 37 37 0
95 Area95 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 20 20 0
96 Area96 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 92 92 0
97 Area97 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 82 82 0
98 Area98 สพป.ระยอง เขต 1 34 34 0
99 Area99 สพป.ระยอง เขต 2 23 23 0
100 Area100 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 31 31 0
101 Area101 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 15 15 0
102 Area102 สพป.สมุทรสงคราม 26 26 0
103 Area103 สพป.สมุทรสาคร 35 35 0
104 Area104 สพป.สระแก้ว เขต 1 26 26 0
105 Area105 สพป.สระแก้ว เขต 2 32 32 0
106 Area106 สพป.สระบุรี เขต 1 45 45 0
107 Area107 สพป.สระบุรี เขต 2 39 39 0
108 Area108 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 43 43 0
109 Area109 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 44 44 0
110 Area110 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 46 46 0
111 Area111 สพป.ขอนแก่น เขต 1 30 30 0
112 Area112 สพป.ขอนแก่น เขต 2 38 38 0
113 Area113 สพป.ขอนแก่น เขต 3 36 36 0
114 Area114 สพป.ขอนแก่น เขต 4 37 37 0
115 Area115 สพป.ขอนแก่น เขต 5 53 53 0
116 Area116 สพป.นครพนม เขต 1 58 58 0
117 Area117 สพป.นครพนม เขต 2 40 40 0
118 Area118 สพป.บึงกาฬ 53 53 0
119 Area119 สพป.เลย เขต 1 36 36 0
120 Area120 สพป.เลย เขต 2 31 31 0
121 Area121 สพป.เลย เขต 3 17 17 0
122 Area122 สพม. เขต 19 เลย 20 20 0
123 Area123 สพม. เขต 22 นครพนม 20 20 0
124 Area124 สพม. เขต 24 กาฬสินธุ์ 18 18 0
125 Area125 สพม. เขต 25 ขอนแก่น 36 36 0
126 Area126 สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด 19 19 0
127 Area127 สพม. เขต 30 ชัยภูมิ 20 20 0
128 Area128 สพม. เขต 31 นครราชสีมา 30 30 0
129 Area129 สพม. เขต 32 บุรีรัมย์ 23 23 0
130 Area130 สพป.มหาสารคาม เขต 1  43 43 0
131 Area131 สพป.มหาสารคาม เขต 2 55 55 0
132 Area132 สพป.มหาสารคาม เขต 3 34 34 0
133 Area133 สพป.มุกดาหาร 50 50 0
134 Area134 สพป.สกลนคร เขต 1 40 40 0
135 Area135 สพป.สกลนคร เขต 2 49 49 0
136 Area136 สพป.สกลนคร เขต 3 35 35 0
137 Area137 สพป.หนองคาย เขต 1 38 38 0
138 Area138 สพป.หนองคาย เขต 2 21 21 0
139 Area139 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 37 37 0
140 Area140 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 22 22 0
141 Area141 สพป.อุดรธานี เขต 1 45 45 0
142 Area142 สพป.อุดรธานี เขต 2 39 39 0
143 Area143 สพป.อุดรธานี เขต 3 40 40 0
144 Area144 สพป.อุดรธานี เขต 4 30 30 0
145 Area145 สพม. เขต 20 อุดรธานี 32 32 0
146 Area146 สพม. เขต 21 หนองคาย 22 22 0
147 Area147 สพม. เขต 23 สกลนคร 18 18 0
148 Area148 สพม. เขต 26 มหาสารคาม 17 17 0
149 Area149 สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 32 32 0
150 Area150 สพม. เขต 29 อุบลราชธานี 31 31 0
151 Area151 สพม. เขต 33 สุรินทร์ 17 17 0
152 Area152 สพป.เชียงราย เขต 1 23 23 0
153 Area153 สพป.เชียงราย เขต 2 37 37 0
154 Area154 สพป.เชียงราย เขต 3 32 32 0
155 Area155 สพป.เชียงราย เขต 4 29 29 0
156 Area156 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 37 37 0
157 Area157 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 51 51 0
158 Area158 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 27 21 6
159 Area159 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 35 35 0
160 Area160 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 18 18 0
161 Area161 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 16 16 0
162 Area162 สพป.น่าน เขต 1 48 48 0
163 Area163 สพป.น่าน เขต 2 40 40 0
164 Area164 สพป.พะเยา เขต 1 30 30 0
165 Area165 สพป.พะเยา เขต 2 32 32 0
166 Area166 สพป.แพร่ เขต 1 30 30 0
167 Area167 สพป.แพร่ เขต 2 27 27 0
168 Area168 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 23 23 0
169 Area169 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 21 21 0
170 Area170 สพป.ลำปาง เขต 1 34 34 0
171 Area171 สพป.ลำปาง เขต 2 37 37 0
172 Area172 สพป.ลำปาง เขต 3 16 16 0
173 Area173 สพป.ลำพูน เขต 1 30 30 0
174 Area174 สพป.ลำพูน เขต 2 19 19 0
175 Area175 สพม. เขต 34 เชียงใหม่ 38 38 0
176 Area176 สพม. เขต 35 ลำปาง 21 21 0
177 Area177 สพม. เขต 36 เชียงราย 27 27 0
178 Area178 สพม. เขต 37 แพร่ 50 44 6
179 Area179 สพป.นราธิวาส เขต 1 33 33 0
180 Area180 สพป.นราธิวาส เขต 2 29 29 0
181 Area181 สพป.นราธิวาส เขต 3 14 14 0
182 Area182 สพป.ปัตตานี เขต 1 48 48 0
183 Area183 สพป.ปัตตานี เขต 2 40 40 0
184 Area184 สพป.ปัตตานี เขต 3 21 21 0
185 Area185 สพป.ยะลา เขต 1 32 32 0
186 Area186 สพป.ยะลา เขต 2 15 15 0
187 Area187 สพป.ยะลา เขต 3 9 9 0
188 Area188 สพป.สงขลา เขต 1 45 45 0
189 Area189 สพป.สงขลา เขต 2 29 29 0
190 Area190 สพป.สงขลา เขต 3 47 47 0
191 Area191 สพป.สตูล 35 35 0
192 Area192 สพม. เขต 15 นราธิวาส 32 29 3
193 Area193 สพม. เขต 16 สงขลา 23 23 0
194 Area194 สพป.ยโสธร เขต 1 42 42 0
195 Area195 สพป.ยโสธร เขต 2 34 34 0
196 Area196 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 65 65 0
197 Area197 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 51 51 0
198 Area198 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 45 45 0
199 Area199 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 44 44 0
200 Area200 สพป.สุรินทร์ เขต 1 65 65 0
201 Area201 สพป.สุรินทร์ เขต 2 43 43 0
202 Area202 สพป.สุรินทร์ เขต 3 51 51 0
203 Area203 สพป.อำนาจเจริญ 56 56 0
204 Area204 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 51 51 0
205 Area205 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 49 49 0
206 Area206 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 42 42 0
207 Area207 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 32 32 0
208 Area208 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 45 45 0
209 Area209 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 41 41 0
210 Area210 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 44 44 0
211 Area211 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 33 33 0
212 Area212 สพป.นครราชสีมา เขต 1 40 40 0
213 Area213 สพป.นครราชสีมา เขต 2 41 41 0
214 Area214 สพป.นครราชสีมา เขต 3 37 37 0
215 Area215 สพป.นครราชสีมา เขต 4 34 34 0
216 Area216 สพป.นครราชสีมา เขต 5 47 47 0
217 Area217 สพป.นครราชสีมา เขต 6 38 38 0
218 Area218 สพป.นครราชสีมา เขต 7 47 47 0
219 Area219 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 45 45 0
220 Area220 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 49 49 0
221 Area221 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 55 55 0
222 Area222 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 39 39 0
223 Area223 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 60 60 0
224 Area224 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 73 73 0
225 Area225 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 52 52 0
 
กลับขึ้นด้านบน
 
กลับหน้าหลัก