แบบยืนยันการเข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล


โรงเรียนที่ตอบแบบยืนยันแล้ว 240 โรงเรียน

กลับหน้าหลัก

 First / Previous / Next / Last

ที่ รหัสกระทรวง ชื่อโรงเรียน ชื่อเขต ชื่อตำบล ชื่ออำเภอ ชื่อจังหวัด
1 1046030035 คำไผ่สงเคราะห์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 หนองกุง เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์
2 1046030051 บ้านหลุบอินทรราษฎร์บำรุง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 หลุบ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์
3 1040050505 บ้านเก่างิ้วหนองบั่ว(คุรุราษฎร์ประสิทธิ์) สพป.ขอนแก่น เขต 3 เก่างิ้ว พล ขอนแก่น
4 1040050546 หนองมะเขือซองแมวโคกไม้งามวิทยา สพป.ขอนแก่น เขต 3 หนองมะเขือ พล ขอนแก่น
5 1040050509 สหราษฎร์อนุกูล สพป.ขอนแก่น เขต 3 หัวทุ่ง พล ขอนแก่น
6 1040050948 บ้านหันโจดหนองกุง สพป.ขอนแก่น เขต 3 หันโจด หนองสองห้อง ขอนแก่น
7 1040050624 บ้านเรือ สพป.ขอนแก่น เขต 5 บ้านเรือ ภูเวียง ขอนแก่น
8 1022060065 วัดเสม็ดโพธิ์ศรี สพป.จันทบุรี เขต 1 โขมง ท่าใหม่ จันทบุรี
9 1022060059 บ้านเจ้าหลาว สพป.จันทบุรี เขต 1 คลองขุด ท่าใหม่ จันทบุรี
10 1024070149 บ้านบางข้าว สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 บางผึ้ง บางปะกง ฉะเชิงเทรา
11 1024070046 ท่าระหัดราษฎร์สฤษฎิ์ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 ท่าทองหลาง บางคล้า ฉะเชิงเทรา
12 1020080126 วัดโคกเพลาะ สพป.ชลบุรี เขต 2 โคกเพลาะ พนัสนิคม ชลบุรี
13 1020080183 บ้านบางหัก สพป.ชลบุรี เขต 2 บางหัก พานทอง ชลบุรี
14 1018090040 วัดธรรมขันธ์(ประชาสงเคราะห์) สพป.ชัยนาท ศิลาดาน มโนรมย์ ชัยนาท
15 1018090074 วัดบ่อแร่(วิจิตรราษฎร์บำรุง) สพป.ชัยนาท บ่อแร่ วัดสิงห์ ชัยนาท
16 1018090073 วัดดอนตูมกมลาวาส สพป.ชัยนาท หนองบัว วัดสิงห์ ชัยนาท
17 1036100289 ยางนาดีราษฎร์ดำรง สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ชีบน บ้านเขว้า ชัยภูมิ
18 1036100068 บ้านนาวัง สพป.ชัยภูมิ เขต 1 นาเสียว เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ
19 1036100019 บ้านดอนหัน สพป.ชัยภูมิ เขต 1 หนองไผ่ เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ
20 1036100621 บ้านโนนคูณ สพป.ชัยภูมิ เขต 2 โนนคูณ ดอนสาร ชัยภูมิ
21 1086110212 วัดเชิงคีรี สพป.ชุมพร เขต 2 ปากแพรก สวี ชุมพร
22 1057120016 บ้านเวียงกือนา สพป.เชียงราย เขต 1 ริมกก เมืองเชียงราย เชียงราย
23 1050130172 บ้านแม่จ้อง สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ตลาดใหญ่ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
24 1050130170 บ้านป่างิ้ว สพป.เชียงใหม่ เขต 1 สง่าบ้าน ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
25 1050130563 วัดสันโค้ง สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ทรายมูล สันกำแพง เชียงใหม่
26 1050130571 วัดแม่ผาแหน สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ออนใต้ สันกำแพง เชียงใหม่
27 1050130641 วัดดงป่างิ้ว สพป.เชียงใหม่ เขต 4 มะขุนหวาน สันป่าตอง เชียงใหม่
28 1050130737 บ้านวังศรี สพป.เชียงใหม่ เขต 4 สบแม่ข่า หางดง เชียงใหม่
29 1092140161 วัดท่าพญา สพป.ตรัง เขต 1 ท่าพญา ปะเหลียน ตรัง
30 1092140184 บ้านท่าเทศ สพป.ตรัง เขต 1 สุโสะ ปะเหลียน ตรัง
31 1092140089 วัดควนธานี สพป.ตรัง เขต 2 ควนธานี กันตัง ตรัง
32 1092140269 วัดทุ่งใหญ่ สพป.ตรัง เขต 2 ท่าสะบ้า วังวิเศษ ตรัง
33 1063160046 บ้านหนองบัวเหนือ สพป.ตาก เขต 1 หนองบัวเหนือ เมืองตาก ตาก
34 1026170111 บ้านบุ่งเข้ สพป.นครนายก หนองแสง ปากพลี นครนายก
35 1026170030 ชุมชนบ้านคลองเหมือง สพป.นครนายก วังกระโจม เมืองนครนายก นครนายก
36 1073180234 บ้านดอนทอง สพป.นครปฐม เขต 2 คลองใหม่ สามพราน นครปฐม
37 1030200273 บ้านดอน สพป.นครราชสีมา เขต 2 กระโทก โชคชัย นครราชสีมา
38 1030200687 วัดไม้เสี่ยว สพป.นครราชสีมา เขต 3 ดอน ปักธงชัย นครราชสีมา
39 1030200675 วัดหงษ์ สพป.นครราชสีมา เขต 3 นกออก ปักธงชัย นครราชสีมา
40 1080210005 วัดมะม่วงสองต้น สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 มะม่วงสองต้น เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
41 1080210217 วัดทวยเทพ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 บ้านเนิน เชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช
42 1080210389 วัดฝ่าพระบาทราษฎร์บำรุง สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 คลองกระบือ ปากพนัง นครศรีธรรมราช
43 1080210574 วัดรามแก้ว สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 รามแก้ว หัวไทร นครศรีธรรมราช
44 1080210092 บ้านท่าจันทน์ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 ท้องเนียน ขนอม นครศรีธรรมราช
45 1060220093 วัดบางมะฝ่อ สพป.นครสวรรค์ เขต 1 บางมะฝ่อ โกรกพระ นครสวรรค์
46 1060220158 วัดบางไซ สพป.นครสวรรค์ เขต 1 พิกุล ชุมแสง นครสวรรค์
47 1060220395 วัดยางขาว สพป.นครสวรรค์ เขต 1 ยางขาว พยุหะคีรี นครสวรรค์
48 1060220041 วัดยางงาม(ประชาพัฒนา) สพป.นครสวรรค์ เขต 1 บางม่วง เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
49 1060220166 วิฑูรย์ประชารักษ์ สพป.นครสวรรค์ เขต 3 เขาชายธง ตากฟ้า นครสวรรค์
50 1060220240 วัดหนองหม้อ สพป.นครสวรรค์ เขต 3 หนองหม้อ ตาคลี นครสวรรค์

 First / Previous / Next / Last

กลับหน้าหลัก

โครงการ 1 ตําบล 1 โรงเรียนคุณภาพ สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
อาคารสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 5 ชั้น 10
ถนนราชดำเนินนอก แขวงวังจันทร์เกษม เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 inno.obec.go.th